• Ανακοινοποίηση για την Επικείμενη Ορκωμοσία Δεκεμβρίου 2017 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

    Ανακοινοποίηση για την Επικείμενη Ορκωμοσία Δεκεμβρίου 2017

    Ανακοινοποίηση για την Επικείμενη Ορκωμοσία Δεκεμβρίου 2017

    Ενημερώνονται  οι υποψήφιοι πτυχιούχοι του πρώην Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής και του πρώην Τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων ότι η ημερομηνία υποβολής αίτησης πτυχίου για συμμετοχή στην επόμενη ορκωμοσία παρατεινεται μέχρι και τη Δευτέρα 20/11/2017.

    Δείτε και τον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017