• Αντιμετώπιση Αντιγραφής Φοιτητών κατά τη Διάρκεια των Εξετάσεων – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

    Αντιμετώπιση Αντιγραφής Φοιτητών κατά τη Διάρκεια των Εξετάσεων

    Αντιμετώπιση Αντιγραφής Φοιτητών κατά τη Διάρκεια των Εξετάσεων

    Ενημερωθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο για τα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου της αντιγραφής φοιτητών στις εξετάσεις (με έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα), όπως αποφασίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος:

    ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ