• Διαδικασία Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  Διαδικασία Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+

  Διαδικασία Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+

  Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια της αποστολής του και μέσω του Προγράμματος Erasmus+ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), προσφέρει στους φοιτητές του ευκαιρίες για:

  • Παρακολουθήσουν μαθήματα ή/και να εκπονήσουν την πτυχιακή εργασία τους, ως μέρος του προγράμματος σπουδών, σε Ίδρυμα Ευρωπαϊκής χώρας του Προγράμματος Erasmus+, συνεργαζόμενο με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
   Διάρκεια της Υποτροφίας από 3 έως 12 μήνες.
  • Πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση τους σε Φορέα Απασχόλησης Ευρωπαϊκής χώρας του Προγράμματος Erasmus+.
   Διάρκεια της Υποτροφίας από 2 έως 12 μήνες.
  • Ακολουθήσουν σε συνδυασμό, σπουδές και πρακτική άσκηση, οπότε η Υποτροφία θα είναι διάρκειας μέχρι 12 μηνών συνεχόμενη.

  Επίσης το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Γραφείο Erasmus+,  ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για μετακίνηση προσωπικού μέσω του Προγράμματος Erasmus+ χωρίς προθεσμία κατάθεσης αίτησης. Επιλέξιμα είναι:

  • Μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, για διδασκαλία ή επιμόρφωση.
  • Μέλη ΔΠ και ΕΤΕΠ για επιμόρφωση.

  Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής μπορείτε να αναζητήσετε στα ακόλουθα αρχεία:

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Erasmus+ ΕΕ 2017-18

  Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής φοιτητών ΕΕ 2017-18