• Διευκρίνηση για Βαθμό Εργαστηρίου από 4,00 – 4,99 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

    Διευκρίνηση για Βαθμό Εργαστηρίου από 4,00 – 4,99

    Διευκρίνηση για Βαθμό Εργαστηρίου από 4,00 – 4,99

    Διευκρινίζεται ότι κάθε φορά που κάποιος φοιτητής λαμβάνει σε εργαστήριο βαθμό από 4,00 – 4,99, θα μπορεί να μην το παρακολουθήσει το αμέσως επόμενο εξάμηνο που θα διδαχθεί και να προσέλθει στην τελική εξέταση.

    Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

    ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ 4,00 – 4,99