• Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

    Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος