• Ενημερωτική Συνάντηση ERASMUS+ για Φοιτητές – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

    Ενημερωτική Συνάντηση ERASMUS+ για Φοιτητές

    Ενημερωτική Συνάντηση ERASMUS+ για Φοιτητές

    Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος ότι την Πέμπτη 09/11/2017 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα ERASMUS+ στο μικρό αμφιθέατρο του κεντρικού κτιρίου (διάδρομος απέναντι από τη ΣΕΥΠ).

    Δείτε και τον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ERASMUS+ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017)