• Εξέταση Καταργημένων Εργαστηρίων – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

    Εξέταση Καταργημένων Εργαστηρίων

    Εξέταση Καταργημένων Εργαστηρίων

    Ενημερώνονται οι φοιτητές του πρ. Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής και του πρ. Τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων ότι από την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2017 και εφεξής θα μπορούν να εξετάζονται στα καταργημένα εργαστήρια που έχουν δηλώσει στο παρελθόν και οφείλουν την ημέρα και ώρα που θα εξετάζονται οι αντίστοιχες θεωρίες.

    Αναλυτικές πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

    ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ