• Επικείμενη Ορκωμοσία Δεκεμβρίου 2017 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

    Επικείμενη Ορκωμοσία Δεκεμβρίου 2017

    Επικείμενη Ορκωμοσία Δεκεμβρίου 2017

    Προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην επόμενη ορκωμοσία, οι υποψήφιοι πτυχιούχοι του πρώην Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής και του πρώην Τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους μέχρι και τη Δευτέρα 13/11/2017.

    Δείτε και τον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017