• Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

  Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

  Η υποβολή των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 θα γίνεται από 01/11/2017 έως 15/11/2017.

  Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι θα πρέπει, πέραν της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις, να υποβάλλουν αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία και φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους.

  Η κατάταξή τους θα γίνει έπειτα από γραπτές εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα:

  1. Μαθηματικά
  2. Τεχνική Φυσική
  3. Στατική

  Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από 01/12/2017 έως 20/12/2017.

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

  ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017-2018