• Νεανικός Οργανισμός AIESEC στο Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

    Νεανικός Οργανισμός AIESEC στο Πανεπιστήμιο Πατρών

    Νεανικός Οργανισμός AIESEC στο Πανεπιστήμιο Πατρών

    Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικές με τον νεανικό οργανισμό AIESEC PATRAS και για το εθελοντικό πρόγραμμα Global Volunteer που απευθύνεται σε φοιτητές.

    AIESEC – Πληροφορίες

    Εθελοντικό πρόγραμμα Global Volunteer