• Πρόγραμμα Εργαστηρίων Φοιτητών Β΄ Εξαμηνου – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

    Πρόγραμμα Εργαστηρίων Φοιτητών Β΄ Εξαμηνου

    Πρόγραμμα Εργαστηρίων Φοιτητών Β΄ Εξαμηνου

    Ενημερώνονται οι φοιτητές του Β΄ Εξαμήνου (εισαγωγή: Σεπτέμβριος 2015) ότι από τη Δευτέρα 22/02/16 θα παρακολουθήσουν τα εργαστήρια χωρίς ηλεκτρονική εγγραφή, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες και το πρόγραμμα που είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2015-2016)