• 7 Φεβρουαρίου 2018 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.