Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 38 του Κεφαλαίου Ζ του N.4610/109, ΦΕΚ 70-7/5/2019 (Α' 70), καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και τα τμήματά του εντάσσονται σε:

 

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου