• 7 Σεπτεμβρίου 2018 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

    Ανάρτηση Πρακτικού Αξιολόγησης

    Γνωστοποιείται ότι το πρακτικό της Εισηγητικής Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων Εργαστηριακών Συνεργατών του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-lecturers.teiwest.gr. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ…

    Ανάρτηση Πρακτικού Αξιολόγησης">Continue reading