• 18 Σεπτεμβρίου 2018 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.