• 5 Οκτωβρίου 2018 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.