• Τρόπος Αξιολόγησης Εργαστηρίων – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Τρόπος Αξιολόγησης Εργαστηρίων

  Τρόπος Αξιολόγησης Εργαστηρίων

   

  Προς ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος, ανακοινώνεται αναλυτικά ο τρόπος εξέτασης και η διαδικασία αξιολόγησης όλων των εργαστηρίων.

  Παρακαλούνται οι φοιτητές να λάβουν γνώση των υποχρεώσεών τους για τα εργαστήρια στα οποία έχουν εγγραφεί και παρακολουθούν.

  Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται εδώ.