• Επαναληπτική Εξέταση Εργαστηρίων – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

    Επαναληπτική Εξέταση Εργαστηρίων

    Επαναληπτική Εξέταση Εργαστηρίων

    Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος ότι, έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, για τους φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% των εργαστηριακών ασκήσεων και απέτυχαν στην εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος, διενεργείται επαναληπτική αξιολόγηση του εργαστηριακού μαθήματος την εβδομάδα μετά τις εξετάσεις των θεωρητικών μαθημάτων.

    Περισσότερα στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ