• Διευκρινήσεις για την Επαναληπτική Εξέταση Εργαστηρίων – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

    Διευκρινήσεις για την Επαναληπτική Εξέταση Εργαστηρίων

    Διευκρινήσεις για την Επαναληπτική Εξέταση Εργαστηρίων

    Διευκρινήσεις σχετικά με τη συμμετοχή των φοιτητών στις επαναληπτικές εξετάσεις των εργαστηρίων και την αξιολόγησή τους στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ