• Ανανεώσεις Εγγραφών – Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  Ανανεώσεις Εγγραφών – Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018

  Ανανεώσεις Εγγραφών – Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018

  Οι ανανεώσεις εγγραφών-δηλώσεις μαθημάτων (θεωρίες και εργαστήρια) για το Χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 θα πραγματοποιηθούν μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας e-studentsαυστηρά και μόνο από τη Δευτέρα 09/10/2017 έως και τη Δευτέρα 16/10/2017.

  Επισημαίνεται ότι το Χειμερινό εξάμηνο θα διδαχθούν τα μαθήματα του Α΄, Γ΄, Ε΄ και Ζ΄ εξαμήνου του Νέου Προγράμματος Σπουδών.

  Σημειώνεται ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης μαθημάτων έχουν όλοι οι φοιτητές που οφείλουν μαθήματα (εκτός από τους πρωτοετείς), ανεξάρτητα από το εξάμηνο φοίτησής τους ή τις υποχρεώσεις τους.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση εργαστηριακού μέρους μαθήματος προϋποθέτει και την ταυτόχρονη δήλωση της θεωρίας ή να έχει δηλωθεί η θεωρία στο παρελθόν.

  Όσοι φοιτητές κατά την ανανέωση εγγραφής αντιμετωπίσουν πρόβλημα με τους κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη αντικατάστασή τους, μέχρι και την Παρασκευή 13/10/2017, από τη Γραμματεία του Τμήματος και μέσω e-mail στο ipodomi@teiwest.gr.

  Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

  ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018