• Μετεγγραφές Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

    Μετεγγραφές Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

    Μετεγγραφές Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

    Καλούνται οι φοιτητές των οποίων εγκρίθηκε η μετεγγραφή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, να προσέλθουν οι ίδιοι ή οι πληρεξούσιοί τους στη Γραμματεία του Τμήματος από Τετάρτη 8/11/2017 έως και Πέμπτη 16/11/2017 και ώρες 8:00 έως 14:00 προκειμένου να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

    Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

    ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018