• Ενεργοποίηση Ακαδημαϊκού Λογαριασμού για Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Φοιτητών – Department of Civil Engineering

    Ενεργοποίηση Ακαδημαϊκού Λογαριασμού για Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Φοιτητών

    Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες φοιτητών (e-students) θα γίνεται μόνο με τη χρήση του Ακαδημαϊκού Λογαριασμού.

    Πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση και τον έλεγχο του Ακαδημαϊκού λογαριασμού μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

    Επισημαίνεται ότι η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31 Αυγούστου 2018.