• Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Γιώργος Ζησιμάτος

  Σωτήρης Λυκουργιώτης

  Σπύρος Μαρτίνης

  Δρ. Δημήτριος Μπάρος

  Δρ. Διονύσης Μπισκίνης

  Δρ. Κωνσταντίνος
  Ανδρικόπουλος

  Ακαδ. Υπότροφος

  Ακαδ. Υπότροφος

  Ακακδ. Υπότροφος

  Ακαδ. Υπότροφος

  Ακαδ. Υπότροφος

  Εργ. Συνεργάτης

  (2610) 369034

  (2610) 369045

  (2610) 369037

  (2610) 369036

  (2610) 369036

  gzissim@teiwest.gr

  lykourgiotis@upatras.gr

  spimart@hotmail.com

  dbaros@teemail.gr

  dbisk@tee.gr

  candrik@iceht.porth.gr