• Χαιρετισμός Προέδρου – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.