Επιλέξτε Εξάμηνο Σπουδών:

Α΄ Εξ.

B΄ Εξ.

Γ΄ Εξ.

Δ΄ Εξ.

Ε΄ Εξ.

ΣΤ΄ Εξ.

Ζ΄ Εξ.

Η΄ Εξ.

α/α Μάθημα Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Σύνολο Ωρών Επίπεδο Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες
1.1 Μαθηματικά 4 0 4 Μ.Γ.Υ. / Υ 6.0
1.2 Τεχνική Φυσική 2 2 4 Μ.Γ.Υ. / Υ 5.0
1.3 Χημική Τεχνολογία 2 0 2 Μ.Γ.Υ. / Υ 3.0
1.4 Τεχνικό Σχέδιο Ι – Σχεδίαση με Η/Υ Ι 1 6 7 Μ.Γ.Υ. / Υ 6.0
1.5 Πολεοδομικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 2 0 2 Μ.Γ.Υ. / Υ 3.0
1.6 Στατική 4 2 6 Μ.Γ.Υ. / Υ 7.0