• Μαθηματικά – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
  Μαθηματικά

  Α΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (4 ώρες θεωρία)

   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Πραγματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής, τριγωνομετρικές συναρτήσεις.
   Εκθετική συνάρτηση και αντίστροφες αυτών, όριο, συνέχεια, παράγωγος, αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα. Θεμελιώδη θεωρήματα του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού συναρτήσεων μιας μεταβλητής.
   Εφαρμογές των παραγώγων στην μελέτη συνάρτησης, εφαρμογές των ορισμένων ολοκληρωμάτων, γενικευμένα ολοκληρώματα, ακολουθίες και άπειρες σειρές, ανάπτυγμα Taylor, δυναμοσειρές κ.λ.π.
   Υπολογισμός επιφανειών και όγκων με ολοκληρώματα.
   Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων και εφαρμοσμένης Στατιστικής.
   Εισαγωγή στη Γραμμική άλγεβρα, πίνακες, ορίζουσες, επίλυση γραμμικών αλγεβρικών συστημάτων.
   Εφαρμογές σε θέματα Πολιτικών Μηχανικών.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Σχοινάς Χ., Παπασχοινόπουλος Γ., Μυλωνάς Ν., Λογισμός Συναρτήσεων μιας Μεταβλητής και Γραμμική Άλγεβρα – Κωδικός στον Εύδοξο: 50655952
   • Finney R.L., Weir M.D., Απειροστικός Λογισμός (σε έναν τόμο) – Κωδικός στον Εύδοξο: 22689021