• Τεχνική Φυσική – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Τεχνική Φυσική

  Τεχνική Φυσική

  Α΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο)

   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Διαστατική ανάλυση, Εξισώσεις κινηματικής, Δυνάμεις, Νόμοι Newton.
   Συντηρητικές και μη-συντηρητικές Δυνάμεις, Έργο – Ενέργεια – Ισχύς.
   Κέντρο Βάρους – Δυναμική Στερεού Σώματος. Αρχή Διατήρησης Ορμής – Στροφορμής.
   Ελαστικές Παραμορφώσεις Στερεού Σώματος – Διάγραμμα Ελαστικότητας.
   Βασικές Αρχές Θερμιδομετρίας – Θεμελιώδης Νόμος Θερμιδομετρίας.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Randall D. Knight (2010), Φυσική για Επιστήμονες & Μηχανικους: Τόμος ΙΑ – Μηχανική – Θερμοδυναμική, Μακεδονικές Εκδόσεις (Α. Παρίκου & ΣΙΑ) – Κωδικός στον Εύδοξο: 12967
   • Κων/νος Ν. Πάνος (2000), Φυσική – Μηχανική, Θερμότητα, Απλά Μηχανικά Συστήματα, Μακεδονικές Εκδόσεις (Α. Παρίκου & ΣΙΑ) – Κωδικός στον Εύδοξο: 12948