Τεχνικό Σχέδιο Ι – Σχεδίαση με Η/Υ Ι

Α΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (1 ώρα θεωρία και 6 ώρες εργαστήριο)

 

 • Περίγραμμα μαθήματος:
  Τεχνικό Σχέδιο: Εισαγωγή στις βασικές τεχνικές και μέσα σχεδίασης. Γραμμογραφία – κλίμακες σχεδίασης – απλές γεωμετρικές κατασκευές. Στοιχεία Παραστατικής Γεωμετρίας.
  Προβολές: παράλληλες προβολές, αξονομετρικές προβολές. Οριζόντια τομή (κάτοψη), Εγκάρσια τομή, Όψεις, Εσωτερικό και Εξωτερικό Αξονομετρικό Σχέδιο.
  Οργάνωση Σχεδίου, Τυποποίηση, Συμβολισμοί, Διαστασιολόγηση.
  Σχεδίαση με Η/Υ: Εισαγωγή – Βασικές αρχές λειτουργίας Η/Υ. Το περιβάλλον εργασίας.
  Εισαγωγή συντεταγμένων και αποστάσεων. Όρια σχεδίου. Μορφή μονάδων. Διαχείριση αρχείων σχεδίου.
  Επιλογές Snap, Grid, Ortho. Επιλογές αντικειμένων σχεδίασης. Χαρακτηριστικά σημεία αντικειμένων.
  Διαχείριση οθόνης. Βασικές εντολές διόρθωσης. Λαβές αντικειμένων (Grips). Σύνθετα
  αντικείμενα σχεδίασης.

  Διαχείριση οθόνης. Βασικές εντολές διόρθωσης. Λαβές αντικειμένων (Grips). Σύνθετα
  αντικείμενα σχεδίασης. Προσθέτοντας κείμενο στα σχέδια. Διαγραμμίσεις (hatch). Blocks. Διαστάσεις. Μέτρηση μηκών και εμβαδών. Εκτύπωση.

 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
  • Ευγενία Γεωργίου (1998), Γραμμικό Σχέδιο, Ίων – Κωδικός στον Εύδοξο: 14498
  • Ιωάννης Τζουβαδάκης (2008), Μαθήματα Τεχνικού Σχεδίου, Σ. Αθανασόπουλος & ΣΙΑ – Κωδικός στον Εύδοξο: 45376
  • Γιάννης Θ. Κάππος (2010), Εισαγωγή στο AutoCAD 2011, Κλειδάριθμος – Κωδικός στον Εύδοξο: 12278581
  • Γιάννης Θ. Κάππος (2012), Εισαγωγή στο AutoCAD 2012, Κλειδάριθμος – Κωδικός στον Εύδοξο: 22695262
  • Γιάννης Θ. Κάππος (2010), Δουλέψτε με το AutoCAD 2011, Κλειδάριθμος – Κωδικός στον Εύδοξο: 48743
  • Ηλίας Σαράφης, Σπύρος Τσεμπεκλής (2010), Τεχνικό Σχέδιο με AutoCAD, Ιωάννης Μούργκος – Κωδικός στον Εύδοξο: 2284