• Πολεοδομικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Πολεοδομικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

  Πολεοδομικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

  Α΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (2 ώρες θεωρία)

   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Το αστικό περιβάλλον. Τα βαθύτερα αίτια της αστικής υποβάθμισης. Στόχοι για την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.
   Ανασταλτικοί παράγοντες για την αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση. Κατευθυντήριες αρχές για την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και πεδία δράσης.
   Πολεοδομία. Αστικές συγκοινωνίες. Προστασία και προβολή ιστορικής κληρονομιάς.
   Προστασία και προβολή φυσικού περιβάλλοντος μέσα στις πόλεις, κωμοπόλεις και οικισμούς.
   Διαχείριση των υδάτων. Αστική Βιομηχανία. Διαχείριση της ενέργειας στις αστικές περιοχές. Αστικά προβλήματα.
   Σύνθεση – Πολεοδομικός σχεδιασμός. Κανόνες Πολεοδομίας.
  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Α. Αραβαντινός (2007), Πολεοδομικός Σχεδιασμός για μια Βιώσιμη Ανάπτυξη, Εκδόσεις Συμμετρία – Κωδικός στον Εύδοξο: 45243
   • Μιχάλης Μοδινός, Ηλίας Ευθυμιόπουλος (2000), Η βιώσιμη πόλη, Δάφνη Χρ. Παπασπηλιοπούλου – Κωδικός στον Εύδοξο: 40461
   • Tim Hall (2005), Αστική Γεωγραφία, Κριτική Α.Ε. – Κωδικός στον Εύδοξο: 11473
   • Aldo Rossi (1991), Η αρχιτεκτονική της πόλης, University Studio Press – Κωδικός στον Εύδοξο: 17280