• Στατική – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
  Στατική

  Α΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (4 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο)
   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Οι έννοιες της δύναμης και του κατανεμημένου φορτίου. Αρχές σύνθεσης και ανάλυσης δυνάμεων, η έννοια της ροπής.
   Αρχές ισορροπίας δυνάμεων – κεντρικές δυνάμεις, δυνάμεις στο επίπεδο και στον
   χώρο.

   Κέντρα βάρους. Είδη στηρίξεων και βαθμός στατικής αοριστίας.
   Προσδιορισμός αντιδράσεων σε απλούς φορείς και δικτυώματα. Προσδιορισμός εσωτερικών αντιδράσεων, διαγράμματα N-V-M.
   Εφαρμογές σε σύνθετους φορείς και τριαθρωτά πλαίσια – τόξα.
   Γραφικές και αναλυτικές μέθοδοι των εσωτερικών δυνάμεων σε δικτυώατα.
   Η έννοια της τριβής, στατική και κινηματική τριβή.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Θεοφάνης Α. Γεωργόπουλος (2002), Στατική, Αυτοέκδοση – Κωδικός στον Εύδοξο: 11186
   • Παναγιώτης Α. Βουθούνης (2008), Μηχανική του Απαραμόρφωτου Στερεού, Αυτοέκδοση – Κωδικός στον Εύδοξο: 7376
   • Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, Elliot R. Eisenberg (2012), Στατική, Εκδόσεις Τζιόλα – Κωδικός στον Εύδοξο: 22694253