Επιλέξτε Εξάμηνο Σπουδών:

Α΄ Εξ.

Β΄ Εξ.

Γ΄ Εξ.

Δ΄ Εξ.

Ε΄ Εξ.

ΣΤ΄ Εξ.

Ζ΄ Εξ.

Η΄ Εξ.

α/α Μάθημα Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Σύνολο Ωρών Επίπεδο Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες
2.1 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 4 0 4 Μ.Γ.Υ. / Υ 6.0
2.2 Ειδικά Θέματα Φυσικής 2 2 4 Μ.Γ.Υ. / Υ 5.0
2.3 Τεχνικό Σχέδιο ΙΙ – Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ 1 6 7 Μ.Γ.Υ. / Υ 6.0
2.4 Τεχνολογία Δομικών Υλικών – Σύνθετα Υλικά 3 2 5 Μ.Γ.Υ. / Υ 6.0
2.5 Αντοχή Υλικών 4 2 6 Μ.Γ.Υ. / Υ 7.0