Ειδικά Θέματα Φυσικής

Β΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο)
 

 • Περίγραμμα μαθήματος:
  Ταλαντώσεις (αρμονική, φθίνουσα, εξαναγκασμένη, στροφική), σύνθεση ταλαντώσεων, φυσικό εκκρεμές.
  Κύματα (μηχανικά, ηχητικά, στάσιμα), ένταση κύματος, εξασθένηση κύματος, ενεργειακός συντονισμός.
  Στατική των ρευστών (υδροστατική πίεση, θεμελιώδης νόμος της υδροστατικής, αρχή του Pascal, άνωση, αρχή του Αρχιμήδη).
  Δυναμική των ρευστών (ιδανικά και πραγματικά ρευστά, πεδίο ροής, στρωτή και τυρβώδης ροή, παροχή ρευστού).
  Νόμοι της ροής των ιδανικών ρευστών (νόμος συνέχειας και νόμος Bernoulli). Πραγματικά ρευστά (εσωτερική τριβή, νόμος Poisseuille, νόμος Stokes, αριθμός Reynolds).
  Γεωμετρική οπτική (ανάκλαση, διάθλαση, αρχή του Fermat, νόμος του Snell). Φακοί, πρίσματα. Φωτομετρία (φωτοβολία σημειακής πηγής, φωτισμός, φωτεινές πηγές).

 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
  • Knight Randall D. (2010), Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς: Τόμος ΙΙ – Ταλαντώσεις, Κύματα, Οπτική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Σ. ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 12968
  • Παταργιάς Νικόλαος (2004), Φυσική, Σ. ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 12947
  • H. D. Young, Φυσική – Τόμος Α & Β, Εκδόσεις Παπαζήση
  • D. Halliday & R. Resnick, Φυσική – Τόμος Α & Β, Εκδόσεις Γ. Πνευματικός
  • R. D. Knight, Φυσική – Τόμος I, II, Εκδόσεις Ίων