Τεχνικό Σχέδιο ΙΙ – Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ

Β΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (1 ώρα θεωρία και 6 ώρες εργαστήριο)

 

 • Περίγραμμα μαθήματος:
  Τεχνικό Σχέδιο: Οριζόντια τομή (κάτοψη), Εγκάρσια τομή, Όψεις, Σύνθετες εφαρμογές, Αξονομετρία – σύγκριση αξονομετρίας και προοπτικής, Εισαγωγή και αρχές του Προοπτικού Σχεδίου.
  Σκιαγράφηση, Σχέδια λεπτομερειών: διακοσμητικά στοιχεία, τοιχοποιίες, πατώματα, δάπεδα, ανοίγματα, σκεπές – επικαλύψεις, Κλίμακες (σκάλες).
  Εφαρμογές στα έργα μηχανικού υποδομών (π.χ. τυπικές διατομές οδών σε ανάχωμα και επίχωμα, μεσόβαθρα, βάθρα και πτερυγότοιχοι γεφυρών, τομές σηράγγων κλπ.).
  Σχεδίαση με Η/Υ: Αξονομετρική προβολή. Πάχος (Thickness) και ανύψωση (Elevation) δισδιάστατων γραμμών.
  Απόκρυψη γραμμών (Hide). Συστήματα συντεταγμένων (UCS). Χωρισμός της οθόνης σε παράθυρα απόψεων (Viewports).
  Τρισδιάστατες γραμμές και επιφάνειες (SURFACES). Στερεά σώματα (SOLIDS). Εντολές επεξεργασίας τρισδιάστατων αντικειμένων. Προοπτική άποψη του σχεδίου (Dview).
  Διαφάνειες, αυτοματοποίηση εργασιών (Script). Χώρος χαρτιού (PAPER SPACE).
  Φωτορεάλισμός (RENDER).

 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
  • Α. Αρβανίτη – Χαροκόπου (2003), Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ίων – Κωδικός στον Εύδοξο: 120473
  • Γρηγόριος Φούντας (2001), Σχέδιο Οικοδομικό και Αρχιτεκτονικό, Γρηγόριος Χρυσοστόμου Φούντας – Κωδικός στον Εύδοξο: 4541
  • Γιάννης Θ. Κάππος (2010), Δουλέψτε με το AutoCAD 2011, Κλειδάριθμος – Κωδικός στον Εύδοξο: 48743
  • Βασίλης Κορδώνιας (2007), Δημιουργία Μοντέλων 3D AutoCAD 2008, Κλειδάριθμος – Κωδικός στον Εύδοξο: 13634
  • Γιάννης Θ. Κάππος (2008), 3Δ Τοπογραφικά και Αρχιτεκτονικά Παραδείγματα στο AutoCAD, Κλειδάριθμος – Κωδικός στον Εύδοξο: 13517