• Τεχνολογία Δομικών Υλικών – Σύνθετα Υλικά – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Τεχνολογία Δομικών Υλικών – Σύνθετα Υλικά

  Τεχνολογία Δομικών Υλικών – Σύνθετα Υλικά

  Β΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (3 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο)

   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Δομή και μηχανικές ιδιότητες δομικών υλικών. Δομικά μεταλλικά υλικά.
   Συμπεριφορά δομικών υλικών, θερμικές ιδιότητες των και μελών κατασκευής κτιρίων, μέθοδοι προσδιορισμού, μετρήσεις, θερμομονωτικά υλικά. Θερμικές και ακουστικές απώλειες κτιρίου και παράμετροι αυτών.
   Χημεία και τεχνολογία τσιμέντου και ασβέστη. Προτυποποίηση σκυροδεμάτων και ανθεκτικότητα. Κονιάματα και επιχρίσματα.
   Σχεδιασμός και ανάπτυξη προηγμένων υλικών. Εφαρμογές πολυμερικών υλικών και βασικά στοιχεία σχεδιασμού τους. Σύνθετα και κεραμικά.
   Φθορά και προστασία δομικών υλικών. Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάβρωσης, μορφολογία της διάβρωσης και μέθοδοι προστασίας. Έλεγχος διάβρωσης, μορφολογία της διάβρωσης, επικαλύψεις, ανοδική και καθοδική προστασία.
   Πολύστρωτες κατασκευές και εφαρμογές στην οικοδομική. Σύνθετα υλικά, πρώτες ύλες, φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες, τρόποι παρασκευής, εφαρμογές σε δομικά έργα.
   Εργαστηριακές Ασκήσεις στα δομικά και σύνθετα υλικά.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Αθανάσιος Τριανταφύλλου (2013), Δομικά Υλικά, Αυτοέκδοση – Κωδικός στον Εύδοξο: 32997560
   • Κακαβάς Παναγιώτης, Λέμης Παναγιώτης (2008), Τεχνολογία Δομικών Υλικών, Εκδόσεις Ζήτη – Κωδικός στον Εύδοξο: 11304
   • Ραυτογιάννης Ιωάννης Γ. (2011), Σύνθετα Υλικά Τόμος Ι, Άρης Συμεών – Κωδικός στον Εύδοξο: 12447834
   • Α. Λεγάκις (1997), Τεχνολογία Δομικών Υλικών, Ίδρυμα Ευγενίδου – Κωδικός στον Εύδοξο: 47725
   • Wendehorst Reinhard, Spruck Helmut (1975), Δομικά υλικά, Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΕΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 12417