• Αντοχή Υλικών – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Αντοχή Υλικών

  Αντοχή Υλικών

  Β΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (4 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο)

   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Βασικές έννοιες. Αξονικός εφελκυσμός – θλίψη. Διάτμηση.
   Επίπεδη ένταση. Επίπεδη Παραμόρφωση. Κέντρα βάρους. Ροπές αδρανείας.
   Κάμψη. Στρέψη. Λυγισμός. Σύνθετη καταπόνηση. Έκκεντρη φόρτιση.
   Κριτήρια αστοχίας υλικών. Ελαστοπλαστική ανάλυση. Ενεργειακές μέθοδοι.
   Εργαστήριο: Εργαστηριακές Έννοιες, Δοκιμές, Έλεγχοι, Εργαστηριακές Ασκήσεις στις Ενότητες:
   Εφελκυσμός. Αναδίπλωση & Ανάκαμψη. Θλίψη. Διάτμηση. Κάμψη.
   Στρέψη. Λυγισμός. Σκληρότητα. Κρούση. Κόπωση.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Παναγιώτης Α. Βουθούνης (2002), Αντοχή των Υλικών, Αυτοέκδοση – Κωδικός στον Εύδοξο: 7375
   • Beer Ferdinand P., Johnston Russell Ε. (2012), Μηχανική των Υλικών, Εκδόσεις Τζιόλα – Κωδικός στον Εύδοξο: 22693328