Επιλέξτε Εξάμηνο Σπουδών:

Α΄ Εξ.

B΄ Εξ.

Γ΄ Εξ.

Δ΄ Εξ.

Ε΄ Εξ.

ΣΤ΄ Εξ.

Ζ΄ Εξ.

H΄ Εξ.

α/α Μάθημα Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Σύνολο Ωρών Επίπεδο Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες
3.1 Εφαρμοσμένη Στατική 4 0 4 Μ.Ε.Υ. / Υ 6.0
3.2 Εδαφομηχανική Ι 3 3 6 Μ.Ε.Υ. / Υ 7.0
3.3 Προγραμματισμός Η/Υ κ΄ Εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού – Ι 3 2 5 Μ.Ε.Υ. / Υ 6.5
3.4 Τοπογραφία 2 4 6 Μ.Ε.Υ. / Υ 6.5
3.5 Αγγλική Γλώσσα: Τεχνική Ορολογία 3 0 3 Μ.Γ.Υ. / Υ 4.0