Προγραμματισμός Η/Υ και Εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού – Ι

Γ΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (3 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο)

 • Περίγραμμα μαθήματος:
  Εισαγωγή στους Η/Υ. Αριθμητικά συστήματα. Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα.
  Το Διαδίκτυο (Internet) και οι υπηρεσίες του (παγκόσμιος ιστός, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ).
  Δημιουργία και επεξεργασία τεχνικών εγγράφων και παρουσιάσεων με χρήση Η/Υ.
  Υπολογιστικά φύλλα Η/Υ για την εκτέλεση υπολογισμών και τη δημιουργία γραφημάτων σε προβλήματα της ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού.
  Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού Η/Υ.
  Γλώσσα Προγραμματισμού Basic. Σύνταξη και εκτέλεση προγραμμάτων Basic σε εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού.
  Εφαρμογές της γλώσσας Basic σε προβλήματα της ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού.

 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
  • Μ. Κουιμτζής (2006), Υπολογιστικές Excel-ίξεις στο έργο του μηχανικού, Εκδόσεις Ζήτη – Κωδικός στον Εύδοξο: 11391.
  • Τολίκας Δ., Χατζηγώγος Θ., Τακασλίδης Δ., Βαφειάδης Μ., Γραμμενίδου Κ., Σέξτος Α., Σαβαϊδης Π., Υφαντής I. (2011), Εφαρμογές Πληροφορικής σε Θέματα Πολιτικού Μηχανικού, Χαράλαμπος Νικολάου Αϊβαζης – Κωδικός στον Εύδοξο: 1349.
  • Σ. Πανέτσος (2000), Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την QBASIC, Εκδόσεις Ίων Σ. ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, – Κωδικός στον Εύδοξο: 14525.
  • Δ.-Π. Ν. Κοντονή (1998-2017), Ασκήσεις Προγραμματισμού Η/Υ I (Φύλλα έργου), Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, Τ.Ε.Ι. Πάτρας & Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα.
  • Δ.-Π. Ν. Κοντονή (1985-2017), Επιστημονικά-Εκπαιδευτικά Προγράμματα Η/Υ ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, Πάτρα.
  • Δ. Καρολίδης & Κ. Ξαρχάκος (2011), Μαθαίνετε εύκολα MS Office 2010, Εκδόσεις Άβακας, Αθήνα.
  • Δ. Καρολίδης & Κ. Ξαρχάκος (2008), Μαθαίνετε εύκολα MS Office 2003, Εκδόσεις Άβακας, Αθήνα.
  • Κ. Ξαρχάκος & Δ. Καρολίδης (2004/2008), Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Εκδόσεις Άβακας, Αθήνα.
  • Κ. Ξαρχάκος & Δ. Καρολίδης (2008), Εισαγωγή στην Πληροφορική & το Διαδίκτυο, Εκδόσεις Άβακας, Αθήνα.
  • Εκτεταμένη Βιβλιογραφία στην Αγγλική Γλώσσα.
  • Εκτεταμένη Βιβλιογραφία στην Αγγλική Γλώσσα ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, η οποία περιέχει προγράμματα Η/Υ σε γλώσσα Basic για προβλήματα της ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού.