Επιλέξτε Εξάμηνο Σπουδών:

Α΄ Εξ.

B΄ Εξ.

Γ΄ Εξ.

Δ΄ Εξ.

Ε΄ Εξ.

ΣΤ΄ Εξ.

Ζ΄ Εξ.

Η΄ Εξ.

α/α Μάθημα Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Σύνολο Ωρών Επίπεδο Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες
4.1 Οπλισμένο Σκυρόδεμα 3 2 5 Μ.Ε.Υ. / Υ 6.0
4.2 Μεταλλικές Κατασκευές 3 0 3 Μ.Ε.Υ. / Υ 4.0
4.3 Προγραμματισμός Η/Υ κ΄ Εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού – ΙΙ 3 2 5 Μ.Ε.Υ. / Υ 6.0
4.4 Οργάνωση κ΄ Ασφάλεια Εργοταξίου – Μηχανήματα Τεχνικών Έργων 4 2 6 Μ.Ε.Υ. / Υ 6.0
4.5 Κατασκευές από Τοιχοποιία – Ξύλινες Κατασκευές 2 0 2 Μ.Ε.Υ. / Υ 3.0
4.6 Ειδικά Θέματα Τοπογραφίας – Σύγχρονες Τεχνικές Αποτύπωσης 2 3 5 Μ.Ε.Υ. / Υ 5.0