• Οπλισμένο Σκυρόδεμα – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Οπλισμένο Σκυρόδεμα

  Οπλισμένο Σκυρόδεμα

  Δ΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (3 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο)

   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Εισαγωγή στον σχεδιασμό των κατασκευών.
   Τεχνολογία οπλισμένου σκυροδέματος. Δομικός χάλυβας.
   Βάσεις της διαστασιολόγησης σε κάμψη. Κάμψη πλακοδοκών.
   Έλεγχος σε διάτμηση.
   Κανόνες κατασκευαστικής διαμόρφωσης και όπλισης γραμμικών μελών.
   Πλάκες.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Γκρος Γεώργιος (2004), Οπλισμένο Σκυρόδεμα κατά τον Ελληνικό Κανονισμό 2000. Σύγκριση με τον Ευρωκώδικα 2 και το DIN 1045/2001 Υλικά – Διαστασιολόγηση – Φορείς, Μ. Αθανασοπούλου – Σ. Αθανασόπουλος Ο.Ε. – Κωδικός στον Εύδοξο: 45261
   • Χουλιάρας Ιωάννης Γ. (2002), Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος, Α. Παπασωτηρίου & ΣΙΑ ΟΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 9693
   • Θεοφάνης Α. Γεωργόπουλος (2004), Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τόμος Α, σύμφωνα με τους Κανονισμούς EC2, ΕΚΩΣ, DIN 1045, Αυτοέκδοση – Κωδικός στον Εύδοξο: 11181
   • Γ. Πενέλης, Κ. Στυλιανίδης, Α. Κάππος, Χ. Ιγνατιάδης, Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Ο/Σ & Αντισεισμικών Κατασκευών
   • Μ. Φαρδής, Μαθήματα Οπλισμένου Σκυροδέματος