• Μεταλλικές Κατασκευές – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Μεταλλικές Κατασκευές

  Μεταλλικές Κατασκευές

  Δ΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (3 ώρες θεωρία)

   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Εισαγωγή στις μεταλλικές κατασκευές. Δομικός χάλυβας.
   Σύνθεση και σχεδιασμός μεταλλικών στοιχείων.
   Κατάταξη διατομών, έλεγχοι διατομών και μελών υπό εφελκυσμό, θλίψη, διάτμηση, κάμψη (πλευρικά εξασφαλισμένων μελών).
   Συνδέσεις: Κοχλιώσεις, συγκολλήσεις. Υπολογισμός συνδέσεων.
   Εισαγωγή στη σύνθεση και σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος Κ. (2009), Κατασκευές από χάλυβα, Εκδόσεις Ζήτη – Κωδικός στον Εύδοξο: 11063
   • Ι. Βάγιας, Ι. Ερμόπουλος, Γ. Ιωαννίδης (2005), Σιδηρές Κατασκευές: Παραδείγματα Εφαρμογής του Ευρωκώδικα 3, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 13871
   • Ι. Βάγιας, Ι. Ερμόπουλος, Γ. Ιωαννίδης (2006), Σχεδιασμός Δομικών Έργων από Χάλυβα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ – Κωδικός στον Εύδοξο: 13899