Προγραμματισμός Η/Υ και Εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού – ΙΙ

Δ΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (3 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο)

 • Περίγραμμα μαθήματος:
  Γλώσσα προγραμματισμού Fortran.
  Σύνταξη και εκτέλεση προγραμμάτων Fortran σε εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού.
  Αριθμητικές μέθοδοι με προγραμματισμό σε Fortran για την επίλυση προβλημάτων Πολιτικού Μηχανικού.
  Εφαρμογές της γλώσσας Fortran σε προβλήματα της ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού.
  Χρήση ετοίμων προγραμμάτων.
  Ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοικτού κώδικα γιά προβλήματα της ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού.

 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
  • Α. Σ. Καράκος (2008), FORTRAN 77/90/95 & FORTRAN 2003, 2″ έκδοση
   (περιέχει CD), Εκδόσεις Κλειδάριθμος – Κωδικός στον Εύδοξο: 13536.
  • Σ.Κ. Κλημόπουλος & Α.Γ. Τσουροπλής (2001), Από τη FORTRAN ’77 στη FORTRAN ’90, 3η έκδοση, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών – Κωδικός στον Εύδοξο: 2154.
  • Α. Γ. Πρελορέντζος (2004), Εφαρμογές στη FORTRAN 77, 2η έκδοση, Εκδόσεις Ίων – Κωδικός στον Εύδοξο: 14562.
  • Β.Χ. Μούσας (2006), Προγραμματισμός για Μηχανικούς με τη FORTRAN 95/2003, Εκδόσεις Ίων – Κωδικός στον Εύδοξο: 14694.
  • Constantine Pozrikidis (2006), Αριθμητικές υπολογιστικές μέθοδοι στην επιστήμη και τη μηχανική, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε., Θεσσαλονίκη – Κωδικός στον Εύδοξο: 18548823.
  • Ι. Κ. Τσάνης (2005), Λυμένα προβλήματα υπολογιστικής υδραυλικής και περιβαλλοντικής μηχανικής, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε., Θεσσαλονίκη – Κωδικός στον Εύδοξο: 18548773.
  • G.E. Forsythe, Μ.Α. Malcolm, C.B. Moler (2000/2009), Αριθμητικές μέθοδοι και προγράμματα για μαθηματικούς υπολογισμούς (με προγράμματα FORTRAN σε δισκέτα), 4η έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης – Κωδικός στον Εύδοξο: 261.
  • Α. Μπακόπουλος και I. Χρυσοβέργης (1999), Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (με βιβλιοθήκη προγραμμάτων και δισκέτα), Εκδ. Συμεών – Κωδικός στον Εύδοξο: 24739.
  • Δ.-Π. Ν. Κοντονή (1998-2017), Ασκήσεις Προγραμματισμού Η/Υ ΙI (Φύλλα έργου), Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, Τ.Ε.Ι. Πάτρας & Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα.
  • Δ.-Π. Ν. Κοντονή (1985-2017), Επιστημονικά-Εκπαιδευτικά Προγράμματα Η/Υ σε γλώσσα Fortran ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, Πάτρα.
  • L.R. Nyhoff & S. Leestma (1995), Fortran 77 and Numerical Methods for Engineers and Scientists / Book and Disk, MacMillan Pub. Co.
  • W.Η. Press, S.A. Teukolsky, W.T. Vellerling & B.P. Planner (1992), Numerical Recipes in FORTRAN – The Art of Scientific Computing, Second Edition, Cambridge University Press, Cambridge.
  • W.H. Press, S.A. Teukolsky, W.T. Vellerling & B.P. Flannery (1996), Numerical Recipes in Fortran 90 – The Art of Parallel Scientific Computing, Second Edition, Cambridge University Press, Cambridge.
  • W. Schick & G. Silverman (1995), Fortran 90 and Engineering Computation, John Wiley & Sons inc., New York.
  • L.R. Nyhoff & S. Leestma (1996), Fortran 90 for Engineers and Scientists, Prentice Hall.
  • S.J. Chapman (1998), Introduction to Fortran 90/95, McGraw-Hill, Boston.
  • S.J. Chapman (1998), Fortran 90/95 for Scientists and Engineers, McGraw-Hill, Boston.
  • M. Etzel, K. Dickinson & M. Etzel (1999), Digital Visual FORTRAN Programmer’s Guide, Digital Press.
  • C.H. Koelbel, D.B. Loveman, R.S. Schreiber, G.L. Steele & Μ.E. Zosel (1994), The High Performance Fortran Handbook, The MIT Press, Cambridge.
  • Εκτεταμένη Βιβλιογραφία στην Αγγλική Γλώσσα ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, η οποία περιέχει προγράμματα Η/Υ σε γλώσσα Fortran για προβλήματα της ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού.