• Κατασκευές από Τοιχοποιία – Ξύλινες Κατασκευές – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Κατασκευές από Τοιχοποιία – Ξύλινες Κατασκευές

  Κατασκευές από Τοιχοποιία – Ξύλινες Κατασκευές

  Δ΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (2 ώρες θεωρία)

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Υλικά τοιχοποιίας και τρόποι δόμησης. Η μηχανική της φέρουσας τοιχοποιίας.
   Δομικά στοιχεία κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία (ανώφλια, αψίδες) τρόποι μεταφοράς φορτίων και αστοχίας.
   Αρχές μόρφωσης κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία. Σχεδιασμός τοιχοποιίας έναντι διαφόρων δράσεων.
   Δομή, ιδιότητες, υγρασία του ξύλου. Βασικά μηχανικά χαρακτηριστικά. Η δομική ξυλεία.
   Βάσεις του υπολογισμού, αντοχές, δράσεις, συνδυασμοί δράσεων.
   Σχεδιασμός απλών ξύλινων κατασκευών έναντι διαφόρων δράσεων.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Καραντώνη Φυλλίτσα Β. (2011), Κατασκευές από Τοιχοποιία, Α. Παπασωτηρίου & ΣΙΑ Ο.Ε. – Κωδικός στον Εύδοξο: 12734771
   • Στυλιανίδης Κοσμάς, Ιγνατάκης Χρήστος (2011), Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία, Χαράλαμπος Νικ. Αϊβάζης – Κωδικός στον Εύδοξο: 12866352
   • Ελισσαίος Κατσαραγάκης (2000), Ξύλινες Κατασκευές, Εθνικός Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Κωδικός στον Εύδοξο: 25908
   • W. Gerhard, Ξύλινες Κατασκευές Τόμοι Α και Β