• Υδραυλική Ι – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
  Υδραυλική Ι

  Ε΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (4 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο)
   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Φυσικές ιδιότητες νερού, υδροστατική, κινηματική των ρευστών.
   Υπολογισμός πιέσεων και δυνάμεων στα τοιχώματα δεξαμενών, αγωγών, πλωτήρων, κλπ.
   Αρχή του Αρχιμήδη, ευστάθεια πλεύσεως, υδροδυναμική συμπεριφορά ύδατος.
   Ιδανικά/ιδεατά ρευστά, πραγματικά ρευστά.
   Βασικές εξισώσεις ροής, εξίσωση συνέχειας, εξίσωση ενέργειας, εξίσωση Bernoulli.
   Υπολογισμός απωλειών ενέργειας σε κλειστούς αγωγούς.
   Διαστασιολόγηση κλειστών αγωγών (σωλήνων και σωληνωτών συστημάτων), μέθοδος Hardy-Cross, υδραυλικές μηχανές (αντλίες-υδροστρόβιλοι).
   Εργαστηριακές Ασκήσεις στην Υδραυλική.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Σούλης Ιωάννης (2008), Υδραυλική κλειστών αγωγών, Εκδόσεις Χαράλαμπος Νικ Αϊβάζης – Κωδικός στον Εύδοξο: 1003
   • Αναστάσιος Ι. Στάμου (2009), Εφαρμοσμένη Υδραυλική, Α. Παπασωτηρίου & ΣΙΑ Ο.Ε. – Κωδικός στον Εύδοξο: 9654
   • Γεώργιος Α. Τερζίδης (1997), Εφαρμοσμένη Υδραυλική, Εκδόσεις Ζήτη