Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Ε΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (1 ώρα θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο)

 

 • Περίγραμμα μαθήματος:
  Ανάλυση των αντικειμενικών, υποκειμενικών και συμβολικών αναγκών που καλείται να καλύψει ο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός.
  Εισαγωγή στις μεθόδους του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. Εισαγωγή σε βασικές για τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό έννοιες του ΓΟΚ.
  Σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ μελετητή – ιδιοκτήτη – κατασκευαστή κατά τη διαδικασία παραγωγής του κτηριακού έργου.
  Προδιαγραφές και διαδικασία σύνταξης μελέτης (προμελέτη και οριστική μελέτη).
  Τυπολογία κτηρίων (όψη, κάτοψη) ανάλογα με τον τόπο, τα υλικά και την οικοδομική τεχνολογία, το κλίμα, τις οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους, τη χρονική περίοδο, τη χρήση και τις λειτουργικές ανάγκες.
  Μορφολογία κτηρίων.

 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία: