• Οδοποιία Ι – Ψηφιακή Οδοποιία – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Οδοποιία Ι – Ψηφιακή Οδοποιία

  Οδοποιία Ι – Ψηφιακή Οδοποιία

  Ε΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (3 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο)

   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Στοιχεία οδού. Χαρακτηριστικά στοιχεία οχημάτων. Δυναμική της κυκλοφορίας.
   Στάδια μελέτης οδού. Μελέτη χάραξης οδού. Διαγράμματα κίνησης γαιών.
   Μελέτη ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων. Στοιχεία οδών πόλεων. Βοηθητικές εγκαταστάσεις και τεχνικά έργα οδού.
   Οικονομικά στοιχεία κατασκευής και εκμετάλλευσης οδών.
   Αναλυτικά: Βασικά στοιχεία οδού και κίνησης οχημάτων. Οριζοντιογραφικός και υψομετρικός καθορισμός της οδού.
   Στάδια μελέτης χάραξης οδού (ισοκλινής, πολυγωνική, οριζοντιογραφία, μηκοτομή). Διατομές οδού, χωματουργικά έργα, κίνηση και διανομή γαιών.
   Εισαγωγή στην θεωρία των ψηφιακών μοντέλων εδάφους για τον προσδιορισμό ενός τρισδιάστατου υπόβαθρου μελέτης εδάφους-οδού-περιβάλλοντος.
   Εισαγωγή σε λογισμικά ψηφιακής σχεδίασης και μελέτης οδών.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Κοφίτσας Ιωάννης Δ. (2009), Στοιχεία Οδοποιίας, Εκδόσεις Στέλλα Παρικου & ΣΙΑ Ο.Ε. – Κωδικός στον Εύδοξο: 14710
   • Κοφίτσας Ιωάννης Δ. (2009), Στοιχεία μελέτης οδού και διασταυρώσεων, Εκδόσεις Στέλλα Παρικου & ΣΙΑ Ο.Ε. – Κωδικός στον Εύδοξο: 14707
   • Αναστάσιος Κ. Αποστολέρης (2013), Οδοποιια I – Χαράξεις, Αυτοέκδοση – Κωδικός στον Εύδοξο: 32998142