• Ιστορία Αρχιτεκτονικής Ι – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Ιστορία Αρχιτεκτονικής Ι

  Ιστορία Αρχιτεκτονικής Ι

  E΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (5 ώρες θεωρία)

   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Εισαγωγή στην ιστορία της αρχιτεκτονικής.
   Σύντομη αναφορά στην Αιγυπτιακή Αρχιτεκτονική και στην Αρχιτεκτονική στην Δυτική Ασία ως τον 4 π.Χ. αιώνα.
   Αρχιτεκτονική στον Ελληνικό χώρο κατά την προϊστορική εποχή (Μινωική Κρήτη, Μυκηναϊκή Ελλάδα) Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα από τον 6ο π.Χ. αιώνα στον 4ο αιώνα και στην Ελληνιστική περίοδο.
   Ειδικής χρήσης κτίρια στην αρχαία Ελληνική Αρχιτεκτονική. Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική.
   Ιστορία της τέχνης στην αρχιτεκτονική των παραπάνω περιόδων.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Γεώργιος Λαββας (2002), Επίτομη Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, University Studio Press – Κωδικός στον Εύδοξο: 17263
   • Χαράλαμπος Μπούρας (1999), Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, τ. πρώτος, Εκδόσεις Συμμετρία – Κωδικός στον Εύδοξο: 45320
   • John J. Norwich (1980), Αρχιτεκτονικοί θησαυροί της Γης, Εκδόσεις Αρσενίδης – Κωδικός στον Εύδοξο: 13256042
   • Φ. Φυρνώ-Τζόρνταν (1981), Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Εκδόσεις Υποδομή – Κωδικός στον Εύδοξο: 39353