• Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική

  Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική

  Ε΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (5 ώρες θεωρία)

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Τυπολογία και ιστορικότητα της νεότερης Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής στον Ελλαδικό χώρο. Τυπολογία – Μοντέλα και επηρεασμός από τον δυτικό νεοκλασικισμό και την Αρχιτεκτονική της Ανατολής.
   Με την παραδοχή ότι ο ανθρώπινος οικισμός, αποτελεί μέρος του τοπίου, ανθρωπογενούς ή μη, που είναι αντικείμενο μελέτης της γεωγραφίας, η Αρχιτεκτονική δεν διαχωρίζεται από τους φυσικούς παράγοντες που διαμορφώνουν το χώρο, δηλαδή την τοπογραφία και το κλίμα.
   Στον Ελλαδικό χώρο ο καθορισμός μεγάλων γεωγραφικών ενοτήτων για την μελέτη της ιστορικότητας της τυπολογίας των οικισμών με τους τύπους παραδοσιακής κατοικίας και την αντίστοιχη διάδοση τους στο χώρο, επιχειρείται με τα γεωγραφικά διαμερίσματα: Ανατολικό Αιγαίο – Σποράδες – Επτάνησα, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα – Κρήτη, Πελοπόννησος (Δυτική), Πελοπόννησος (Ανατολική) – Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία – Ήπειρος, Μακεδονία (Δυτική), Μακεδονία (Ανατολική) – Θράκη. Παραδείγματα διερεύνησης.
   Το υλικό θα εξετασθεί συγκριτικά για να καταλήξει η εξέταση σε παρατηρήσεις και συμπεράσματα που θα διαφωτίσουν το βασικό πρόβλημα της καταγωγής των μορφών και τη σχέση του, αφ’ ενός με τις ντόπιες πανάρχαιες μορφές και αφ’ ετέρου με τη βυζαντινή παράδοση.
   Θα διαλευκανθεί έτσι το ποσοστό των στοιχείων που επέδρασαν στην λαϊκή μας αρχιτεκτονική, η οποία έχει πολλά να μας διδάξει από άποψη της οικονομίας του χώρου και των τεχνικών μέσων, από την άποψη της οικοδομικής, της μορφολογίας και ιδίως από την άποψη της λειτουργίας και των εξυπηρετήσεων.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Δημήτρης Φιλιππίδης (1989), Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τόμος 1ος, Ανατολικό Αιγαίο – Σποράδες – Επτάνησα, Εκδόσεις Μέλισσα – Κωδικός στον Εύδοξο: 25755
   • Δημήτρης Φιλιππίδης (2001), Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τόμος 2ος, Κυκλάδες, Εκδόσεις Μέλισσα – Κωδικός στον Εύδοξο: 25761
   • Δημήτρης Φιλιππίδης (1990), Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τόμος 3ος, Δωδεκάνησα – Κρήτη, Εκδόσεις Μέλισσα – Κωδικός στον Εύδοξο: 25767
   • Δημήτρης Φιλιππίδης (1990), Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τόμος 4ος, Πελοπόννησος Α΄, Εκδόσεις Μέλισσα – Κωδικός στον Εύδοξο: 25776
   • Δημήτρης Φιλιππίδης (1995), Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τόμος 5ος, Πελοπόννησος Β΄ – Στερεά Ελλάδα, Εκδόσεις Μέλισσα – Κωδικός στον Εύδοξο: 25796
   • Δημήτρης Φιλιππίδης (1995), Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τόμος 6ος, Θεσσαλία – Ήπειρος, Εκδόσεις Μέλισσα – Κωδικός στον Εύδοξο: 25807
   • Γεώργιος Λαββας (1998), Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τόμος 7ος, Μακεδονία Α΄, Εκδόσεις Μέλισσα – Κωδικός στον Εύδοξο: 25817
   • Γεώργιος Λαββας (1991), Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τόμος 8ος, Μακεδονία Β΄ – Θράκη, Εκδόσεις Μέλισσα – Κωδικός στον Εύδοξο: 25827