Επιλέξτε Εξάμηνο Σπουδών:

Α΄ Εξ.

B΄ Εξ.

Γ΄ Εξ.

Δ΄ Εξ.

Ε΄ Εξ.

ΣΤ΄ Εξ.

Ζ΄ Εξ.

Η΄ Εξ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.
α/α Μάθημα Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Σύνολο Ωρών Επίπεδο Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες
6.1α Εδαφομηχανική ΙΙ – Θεμελιώσεις 4 2 6 Μ.Ε.Υ. / Υ 6.0
6.2α Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών – Αντισεισμική Τεχνολογία 5 0 5 Μ.Ε. / Υ 6.5
6.3α Υδραυλική ΙΙ 3 2 5 Μ.Ε. / Υ 5.0
6.4α Σχεδιασμός κ΄ Μελέτη Τεχνικών Έργων Υποδομών από Σκυρόδεμα 4 0 4 Μ.Ε. / Υ 4.5
6.5α Υδρολογία – Εγγειοβελτιωτικά Έργα 4 0 4 Μ.Ε. / Υ 5.0
6.6α Λιμενικά Έργα 2 0 2 Μ.Ε. / Υ 3.0
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.
α/α Μάθημα Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Σύνολο Ωρών Επίπεδο Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες
6.1β Οικοδομική Ιστορικών Κτηρίων 2 2 4 Μ.Ε. / Υ 4.0
6.2β Ιστορία Αρχιτεκτονικής ΙΙ 5 0 5 Μ.Ε.Υ. / Υ 6.5
6.3β Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων Ι 3 3 6 Μ.Ε. / Υ 7.0
6.4β Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι 1 3 4 Μ.Ε. / Υ 5.0
6.5β Ανάπλαση Ιστορικών Κέντρων κ΄Συνόλων 4 3 7 Μ.Ε. / Υ 7.5