Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι

ΣΤ΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (1 ώρα θεωρία και 3 ώρες εργαστήριο)
 

 • Περίγραμμα μαθήματος:
  Εισαγωγή στις έννοιες της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης και τις μεθόδους του Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
  Προσέγγιση της συνθετικής διαδικασίας: σύλληψη, διερεύνηση, διατύπωση, επεξεργασία, οριστικοποίηση, παρουσίαση πρότασης.
  Αναφορά στις επιμέρους έννοιες και σύμβολα του χώρου όπως π.χ. συμμετρία-ασυμμετρία, εσωστρέφεια-εξωοτρέφεια, διαφάνεια-αδιαφάνεια, δυναμικότητα – στατικότητα, κενό-πλήρες, δημόσιο-ιδιωτικό, ατομικό-συλλογικό, κτισμένος-ελεύθερος χώρος, αλλά και συντελεστής δόμησης, ποσοστό κάλυψης, συντελεστής όγκου κλπ.
  Η σχέση των όγκων μεταξύ τους, αλλά και η ένταξη του συνολικού όγκου στο ευρύτερο περιβάλλον. Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων. Η αναλογία των μεγεθών των επιμέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων και η σημασία τους στην τελική απόδοση της μορφής του έργου.
  Η διαχείριση του χώρου γενικά και η σημασία της εργονομίας σε συνδυασμό με τη λειτουργική και μορφολογική απόδοση του Αρχιτεκτονικού έργου.

 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
  • ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (2003), Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση I, Παπασωτηρίου – Κωδικός στον Εύδοξο: 25773
  • Πάνος Τζώνος (1982), Οργάνωση της αρχιτεκτονικής μελέτης, Εκδόσεις Ζήτης – Κωδικός στον Εύδοξο: 11035
  • Δημήτρης Φατούρος (2007), Ένα συντακτικό της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, Παπασωτηρίου – Κωδικός στον Εύδοξο: 14969
  • Rudolf Arnheim (2003), Η δυναμική της αρχιτεκτονικής μορφής, University Studio Press – Κωδικός στον Εύδοξο: 17284
  • Francis Ching (1999), Αρχιτεκτονική, Μορφή, Χώρος, Διάταξη, Εκδόσεις Ίων – Κωδικός στον Εύδοξο: 14473
  • Peter Neufert, Ludwig Neff (1998), Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Εφαρμογές, Κλειδάριθμος – Κωδικός στον Εύδοξο: 13614
  • Ernst Neufert (2003), Οικοδομική και Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Μ. Γκιούρδας – Κωδικός στον Εύδοξο: 12359
  • Willi Mullet (1985), Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας – Κωδικός στον Εύδοξο: 12407
  • Francis Ching (2005), Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων, Εκδόσεις Ίων – Κωδικός στον Εύδοξο: 14735