Επιλέξτε Εξάμηνο Σπουδών:

Α΄ Εξ.

B΄ Εξ.

Γ΄ Εξ.

Δ΄ Εξ.

Ε΄ Εξ.

ΣΤ΄ Εξ.

Z΄ Εξ.

Η΄ Εξ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.
α/α Μάθημα Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Σύνολο Ωρών Επίπεδο Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες
7.1α Αντιπλημμυρικά κ΄ Υδροδυναμικά Έργα – Φράγματα 3 2 5 Μ.Ε. / Υ 5.0
7.2α Οδοποιία ΙΙ – Έργα Οδοποιίας 2 2 4 Μ.Ε. / Υ 4.5
7.3α Γεφυροποιία 2 0 2 Μ.Ε. / Υ 3.0
7.4 Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 4 2 6 Μ.Ε.Υ. / Υ 6.5
7.5α Έργα Υδρεύσεων κ΄ Αποχετεύσεων 5 0 5 Μ.Ε. / Υ 6.0
7.6α Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Νερού κ΄ Επεξεργασίας Λυμάτων 4 0 4 Μ.Ε. / Υ 5.0
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.
α/α Μάθημα Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Σύνολο Ωρών Επίπεδο Μαθήματος Διδακτικές Μονάδες
7.1β Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων ΙΙ 3 3 6 Μ.Ε. / Υ 6.0
7.2β Οικοδομική Αναστήλωσης 2 2 4 Μ.Ε. / Υ 4.5
7.3β Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ 1 3 4 Μ.Ε. / Υ 5.0
7.4 Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 4 2 6 Μ.Ε.Υ. / Υ 6.5
7.5β Ειδικά Θέματα Επισκευών κ΄ Ενισχύσεων Κτηρίων 2 0 2 Μ.Ε. / Υ 3.0
7.6β Ενεργειακός κ΄ Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτηρίων 4 0 4 Μ.Ε. / Υ 5.0